• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6711 Number of all theses in local repository:  132 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Предикција времена хемијских третмана у пољопривредној производњи заснована на Data mining техници коришћењем бежичних комуникационих система Илић, Н.Милош Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Ефекат балнеотерапије на исход рехабилитационог програма код пацијената са остеоартрозом колена Матејић, Небојша Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Судскомедицински значај савремених дијагностичких метода у утврђивању узрока смрти наркомана Јакшић, П.Владимир Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Анатомско-морфолошке карактеристике и природа нодуса штитасте жлезде Гашић, А.Милош Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Дијахронијски развој именица почев од староенглеског до модерног периода развоја енглеског језика на корпусу из књижевности, са посебним освртом на неправилну множину именица Павић-Панић, Д.Александра Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2018
Анализа и моделирање параметара резања код обраде стругањем применом вештачких неуронских мрежа Аничић, Обрад Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Прилог истраживању утицаја хемијског састава на микроструктуру, отпорност на хабање и могућност примене ковних високохромних челика Вукојевић, Вукоје Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Оптимизација извора и савршено апсорбујућих слојевитих граничних услова у методи коначних разлика у временском домену Гвоздић, Д.Бранко Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Системски биомаркери инфламације и квалитет живота безубих и крезубих пацијента са хроничном опструктивном болешћу плућа Јокић, Даниела Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Утицај програма кинезитерапије на кардиоваскуларни систем и квалитет депурационог процеса код болесника лечених хроничним хемодијализама Матијашевић, Р.Ивана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Експериментална испитивања и термодинамички прорачун тројних АG-GE-X (X=BI, IN, GA) система Милисављевић, Ч.Душан Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Процена ефикасности допунских антимикробних ендодонтских поступака у елиминацији инфекције канала корена зуба бактеријом enterococcus faecalis Јовановић, Р.Радован Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Однос између промена на предњем сегменту ока и дужине дијализирања код пацијената на хемодијализи Стаменковић, В.Дивна Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Утицај психолошких фактора и преоперативног функционалног стања на исход тоталне артропластике кука и колена услед дегенеративног обољења Миленковић, М.Марина Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Микроанатомске карактеристике артеријске васкуларизације предње укрштене везе Лакетић, Дарко Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Способност за наслеђивање у српском праву Милетић, А.Бранко Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2018
Адаптивна оптимизација инспирисана ветром и алгоритам роја ноћних лептира у решавању проблема економичне расподеле снага генератора Јевтић, М.Милена Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Квантитативна ЕЕГ анализа утицаја високофреквентног електромагнетног зрачења на биоелектричну активност мозга Бишевац, С.Бобан Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Синтеза виброударних система Гарић, Љубиша Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Ризични облици сексуалног понашања за хив инфекцију међу поморцима у Црној Гори Јовићевић, Р.Љиљана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Варирање особина технолошког квалитета сорти пшенице (Triticum aestivum L.) Шекуларац, М.Андреј Univerzitet u Prištini  -  Poljoprivredni fakultet 2018
Професионални стрес здравствених радника са различитим карактеристикама стресног оптерећења Гаљак, Р.Миливоје Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Евалуација метода за оцену повезаности фактора ризика и исхода из студија кохорти и анамнестичких студија: Систематски преглед са мета-анализом Илић, Н.Александра Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Статистичке карактеристике узорка у кластер рандомизованим студијама: систематски преглед Костић, М.Мирјана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Значај кинезитерапијског третмана у превенцији падова код институционализованих старих особа Стојановић, В.Зорица Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018