• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8350 Number of all theses in local repository:  142 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Медијска трансмисија и очување српског културног идентитета на подручју Косова и Метохије (1999-2015) Вучковић, Б. Бранислава Filozofski fakultet 2021
Значај клиничког и дијагностичког аспекта у прогностичкој процени плућне емболије Митић, Јаворка Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Однос органа територијалне аутономије и државне управе у Републици Србији Симић, С.Игор Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2019
Испитивање ефеката страних директних инвестиција на економски развој земаља у развоју Паповић, Р. Зоран Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2020
Нови модел парцијалног филтрирања у реализацији алгоритама за детекцију ивица и сегментацију дигиталне слике Ивковић, М.Ратко Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Процена знања, ставова и понашања студената Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици у вези ХИВ инфекције Милић, Ј.Марија Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Термодинамички прорачун и карактеризација легура тројних система на бази германијума Ђорђевић, Ј.Александар Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2020
Социо-економски аспекти професионализације менаџмента као облик модернизације система управљања у предузећима на примеру града Лесковца Вукосављевић-Павловић, Р.Валентина Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2019
Утицај кинезитерапије на снагу и обим мишића горњих екстремитета код болесника на хемодијализи Јакшић, Д.Маша Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Електрохемијска детекција и квантификација изабраних пестицида на бором-допованој дијамантској електроди Јевтић, М.Соња Univerzitet u Prištini  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Предикција времена хемијских третмана у пољопривредној производњи заснована на Data mining техници коришћењем бежичних комуникационих система Илић, Н.Милош Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Ефекат балнеотерапије на исход рехабилитационог програма код пацијената са остеоартрозом колена Матејић, Небојша Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Судскомедицински значај савремених дијагностичких метода у утврђивању узрока смрти наркомана Јакшић, П.Владимир Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Анатомско-морфолошке карактеристике и природа нодуса штитасте жлезде Гашић, А.Милош Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Дијахронијски развој именица почев од староенглеског до модерног периода развоја енглеског језика на корпусу из књижевности, са посебним освртом на неправилну множину именица Павић-Панић, Д.Александра Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2018
Анализа и моделирање параметара резања код обраде стругањем применом вештачких неуронских мрежа Аничић, Обрад Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Прилог истраживању утицаја хемијског састава на микроструктуру, отпорност на хабање и могућност примене ковних високохромних челика Вукојевић, Вукоје Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Оптимизација извора и савршено апсорбујућих слојевитих граничних услова у методи коначних разлика у временском домену Гвоздић, Д.Бранко Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Системски биомаркери инфламације и квалитет живота безубих и крезубих пацијента са хроничном опструктивном болешћу плућа Јокић, Даниела Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Утицај програма кинезитерапије на кардиоваскуларни систем и квалитет депурационог процеса код болесника лечених хроничним хемодијализама Матијашевић, Р.Ивана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Експериментална испитивања и термодинамички прорачун тројних АG-GE-X (X=BI, IN, GA) система Милисављевић, Ч.Душан Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Процена ефикасности допунских антимикробних ендодонтских поступака у елиминацији инфекције канала корена зуба бактеријом enterococcus faecalis Јовановић, Р.Радован Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2019
Однос између промена на предњем сегменту ока и дужине дијализирања код пацијената на хемодијализи Стаменковић, В.Дивна Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Утицај психолошких фактора и преоперативног функционалног стања на исход тоталне артропластике кука и колена услед дегенеративног обољења Миленковић, М.Марина Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Микроанатомске карактеристике артеријске васкуларизације предње укрштене везе Лакетић, Дарко Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018