• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6519 Number of all theses in local repository:  120 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Однос између промена на предњем сегменту ока и дужине дијализирања код пацијената на хемодијализи Стаменковић, В.Дивна Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Утицај психолошких фактора и преоперативног функционалног стања на исход тоталне артропластике кука и колена услед дегенеративног обољења Миленковић, М.Марина Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Микроанатомске карактеристике артеријске васкуларизације предње укрштене везе Лакетић, Дарко Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Способност за наслеђивање у српском праву Милетић, А.Бранко Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2018
Адаптивна оптимизација инспирисана ветром и алгоритам роја ноћних лептира у решавању проблема економичне расподеле снага генератора Јевтић, М.Милена Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Квантитативна ЕЕГ анализа утицаја високофреквентног електромагнетног зрачења на биоелектричну активност мозга Бишевац, С.Бобан Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Синтеза виброударних система Гарић, Љубиша Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Ризични облици сексуалног понашања за хив инфекцију међу поморцима у Црној Гори Јовићевић, Р.Љиљана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Варирање особина технолошког квалитета сорти пшенице (Triticum aestivum L.) Шекуларац, М.Андреј Univerzitet u Prištini  -  Poljoprivredni fakultet 2018
Професионални стрес здравствених радника са различитим карактеристикама стресног оптерећења Гаљак, Р.Миливоје Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Евалуација метода за оцену повезаности фактора ризика и исхода из студија кохорти и анамнестичких студија: Систематски преглед са мета-анализом Илић, Н.Александра Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Статистичке карактеристике узорка у кластер рандомизованим студијама: систематски преглед Костић, М.Мирјана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Значај кинезитерапијског третмана у превенцији падова код институционализованих старих особа Стојановић, В.Зорица Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Утицај различитих типова афективних темперамената адолесцената на разлике у понашању, интересовањима и поремећају употребе интернета Јовић, Ј.Јелена Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
„Туморско пупљење и неоангиогенеза као прогностички фактори карцинома дебелог црева“ Ђерковић, В.Бранислав Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Утицај шећерне болести на исход хируршког лечења оклузивне болети каротидних артерија Игрутиновић, Гојко Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Сумрак америчког ума у драмама на отвореном друму Стива Тешића и блуз за Месију Артура Милера Шошкић, В.Радоје Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2017
Мутације у BRAF, NRAS и CKIT гену код пацијената са метастатским меланомом и њихова повезаност са клиничко-патолошким карактеристикама, факторима ризика и током болести Радевић, Татјана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Значај налаза серолошких маркера хепатитис B и хепатитис C вирусне инфекције код различитих ризичних група у српским срединама Косова и Метохије Одаловић, Андријана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Биоинформатичка контрола млечности крава Анђушић, Н.Љиљана Univerzitet u Prištini  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Дејство сурутке и тиквиног уља (Cucurbita pepo L.) на оштећења јетре пацова индукованих aлкохолом Иван Радић Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2018
Примена нумеричко бодовних система у процени критично оболелих пацијената у различитим фазама лечења Секулић, Д.Ана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Онколошки и функционални резултати лечења карцинома ларинкса Гашић, А.Југослав Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Коришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узорака Радосављевић, Драгана Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2017
Оптимални избор извођача радова на пројекту са становишта трошкова и времена Божиловић, Звонимир Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2017