• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  3640 Number of all theses in local repository:  65 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Стране директне инвестиције као фактор јачања конкурентности привреде и предузећа Вујовић, Соња Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2012
Специфичности антрополошких димензија младих такмичара који преферирају спортске игре Maврић, Фахрудин Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2010
Структура морфолошких,моторичких,специфично-моторичких варијабли и њихов утицај на успешност у фудбалској игри Шпиртовић, Омер Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2010
Анализа флоре и фитогеографска припадност планине Рогозна Паповић, Оливера Univerzitet u Prištini  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Специфичне стопе обољевања од болести узрокованих аерозагађењем при променама концентрација загађујућих материја Илић, Данијела Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Процена квалитета живота као показатељ здравственог стања испитаника са хроничним функционалним болестима дигестивног тракта Драгичевић, Игор Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Маркетинг стратегија у функцији одрживог развоја Спасојевић, Бранка Г. Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2016
Домети и ограничења партиципације ученика у остваривању општих исхода образовно-васпитног процеса у средњој школи Краварушић, Весна Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2015
Релациони и друштвено одговорни маркетинг као чиниоци успешности компанија Лазаревић, Гордана Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2013
Вредности витамина Д код деце са бронхоопструкцијама Вујновић Живковић, Зорица Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Утицај 25-хидроксихолекалциферола на клиничке, хематолошке и биохемијске варијабле код одојчади и мале деце Митић, Јадранка С. Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Педагошки аспекти развијања комуникационих компетенција ученика у основној школи Радојевић, Татјана Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2015
Утицај систематског вежбања ритмичке гимнастике и плесова на неке антрополошке димензије код ученика млађег школског узраста Коцић, Јадранка Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2003
Унапређење рада пољопривредне саветодавне службе као чинилац економског развоја пољопривреде северног Косова Ивановић, Татјана Univerzitet u Prištini  -  Poljoprivredni fakultet 2015
Разлике у нивоу неких антрополошких димензија код рукометаша различитог ранга такмичења Илић, Хаџи Саша Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2003
Утицај ситуационог тренинга на трансформацију неких антрополошких димензија код селекционисаних фудбалера Савић, Зоран Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2005
Утицај посебно програмиране наставе на промене моторичког статуса и поремећаје кичменог стуба Каралеић, Слађан Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2001
Структура антрополошких димензија плесача и плесачица народних плесова Поповић, Јасна Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2010
Специфичности антрополошких димензија фудбалера у односу на ранг такмичења Лилић, Љубиша Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2007
Савремене карактеристике смртног повређивања пешака у саобраћајним несрећама Милошевић, Б Мирослав Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2015
Чињенице одлучујуће за искључење противправности при медицинској интервенцији и њихов међусобни однос Радуловић, Срђан Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2015
Анатомска локализација и примена видеоендоскопске методе код ендометриозе у инфертилних жена Шарановић, Милена С. Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2015
Хистолошка студија узрасних промена људске коже на фотоекспонираним и фотонеекспонираним регијама Лештаревић, Снежана Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2014
Процена срчане функције код пацијената са мишићном дистрофијом неинвазивним дијагностичким методама Регић, Енсер Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2014
Биоиндикације деловања аерозагађења на аутохтоне и експониране врсте лишејева evernia prunastri (L.) ach.и usnea hirta (L.) web. in.wig. у региону Врања Богдановић-Душановић, Гордана Univerzitet u Prištini  -  Prirodno-matematički fakultet 2006