• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4765 Number of all theses in local repository:  90 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Дистрибуција оралних патогена субгингивалног плака у кардиоваскуларном систему оболелих од атеросклерозе Сталетовић, М. Данијела Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Особености моторичких и когнитивних способности, карактеристика личности и социјалног статуса код студената оба пола који се баве скијањем и активностима у природи Милошевић, Слађана Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2016
Утицај хирургије сенилне катаракте на видну функционалност и квалитет живота оперисаних пацијената Вукша, И. Дубравка Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2017
Компаративна анализа сеизмичке отпорности армиранобетонских оквира са и без испуне Бабић, Лидија Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2016
Оцена ефекта ласера мале снаге на зарастање рана здраве и дијабетесом измењене оралне слузокоже Ђорђевић, Надица С. Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Структура и релације антрополошких димензија перспективних боксера Мурић, Бенин Univerzitet u Prištini  -  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2008
Индикације и компарације метода лечења акутних повреда делтоидног лигамента скочног зглоба Табаковић, Дејан Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Заштита стварних права на непокретностима лица прогнаних са Косова и Метохије Челић, Душко Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2016
Значај и важност одређивања IgM, IgG антитела и IgG авидитета у дијагностици TORCH инфекција Аритоновић Прибаковић, Јелена Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Анализа фактора ризика за суицидално понашање код афективних и схизофрених поремећаја Станојевић, А. Албина Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Компаративна анализа референтних положаја мандибуле у једнојајчаних близанаца Кучевић, Есад Univerzitet u Prištini  -  Medicinski fakultet 2016
Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему Бабинцев М. Љиљана Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2012
Успешност усвајања картографских садржаја и перцептивне способности ученика млађих разреда основне школе Радивојевић, Ј. Дејан Univerzitet u Prištini  -  Učiteljski fakultet 2016
Називи за кућу и њене делове у енглеском и српском језику (Лексичка контрастивна анализа) Дилпарић, M. Бранислава Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Улога сведока у откривању и доказивању кривичног дела Атанасов, Саша Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2016
Утицај породице на развој социјалних компетенција ученика Компировић, Татјана Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Демографски развој Ниша према подацима у матичним књигама (1879 – 1900) Марсенић, М. Милош Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Васпитна функција основне школе Милосављевић Ђукић, Б. Татјана Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Техно-економска анализа светлосних извора у инсталацијама јавног осветљења као основ за одређивање оправданости замене натријумових сијалица високог притиска лед изворима Ђуретић, В. Андреј Univerzitet u Prištini  -  Fakultet tehničkih nauka 2016
Парламент у уставном развоју Србије Бојанић, Бојан Univerzitet u Prištini  -  Pravni fakultet 2016
Дефинисање модела функционисања здравственог система применом метода и техника савременог менаџмента Добричанин, Сања Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2016
Детерминанте промена пословања и њихов утицај на управљање савременим маркетингом Ђелошевић, Ивана Univerzitet u Prištini  -  Ekonomski fakultet 2016
Педагошке основе организације рада савремене основне школе Мушикић Поповић, Б. Илинка Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Феномен смрти у Шекспировим трагедијама Андрејевић, Ана М. Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016
Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића Марија С. Јефтимијевић, Михајловић Univerzitet u Prištini  -  Filozofski fakultet 2016